OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług HYBRID ARMOR INNOVATION LLC podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Podanie danych jest wymagane do złożenia zgłoszenia, bez ich podania zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

Administratorem Państwa danych osobowych jest HYBRID ARMOR INNOVATION LLC z siedzibą w 501 Silverside Road, Suite 105, Wilmington, DE 19809, USA

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z wypełnionym formularzem będą przetwarzane w następujących celach:

 1. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskanie i utrzymanie klienta
 2. sprzedaży produktów o usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
 3. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach
 4. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
 5. archiwizacji
 6. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na HYBRID ARMOR INNOVATION LLC

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. udzielona zgoda
 2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez HYBRID ARMOR INNOVATION LLC działaniami realizowanymi w imieniu HYBRID ARMOR INNOVATION LLC
 2. Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 3. Podmiotom kontrolnym i nadzorczym
 4. Biurom informacji gospodarczej
 5. Organom egzekucyjnym
 6. firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa

Państwa dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FB, czyli w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować HYBRID ARMOR INNOVATION LLC do przetwarzania danych przez określony czas
 2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów HYBRID ARMOR INNOVATION LLC (administratora danych),
 3. okres na jaki została udzielona zgoda

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
 2. sprostowania danych,
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 6. przeniesienia Państwa danych osobowych

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez HYBRID ARMOR INNOVATION LLC, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. HYBRID ARMOR INNOVATION LLC korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

 1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb)

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę office.innovation24@gmail.com